Barnbesked

Lilypie Waiting to Adopt tickers

torsdag 27 juni 2013

Barnens vänner...

Idag fick jag hämta ett stort brev på macken. Det visade sig att man fick en hel pärm av Barnens vänner som man kan samla all information i.

 
Det känns verkligen seriöst eftersom vi bara fick en mapp av Adoptionscentrum (och ändå kostar de betydligt mer än barnens vänner). Jag hoppas innerligt att vi adoptera via Barnens vänner eftersom det känns mer gemytligt eftersom de är en liten organisation. Ett fint välkomstbrev fick man även med.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar