Barnbesked

Lilypie Waiting to Adopt tickers

tisdag 14 april 2015

Föreläsning

I torsdags var vi på en intressant föreläsning som hette "Från hemkomst till förskolestart". Det var företaget Adoptis som föreläste. Det var verkligen roligt att lyssna på de som föreläste eftersom man märkte att de hade stor erfarenhet.

Det handlade mycket om anknytning, vilket alltid är intressant att diskutera. Jag tror att vi adoptivföräldrar är extremt förberedda på att ta emot ett barn. Vi har väntat och längtat så länge och har tid att sluka böcker, läsa på bloggar, reflektera över olika program och artiklar som beskriver adoption. Jag tror att det är viktigt att man inte tar allt blodallvarligt som står i böckerna utan att vi använder oss av vår magkänsla som de även påpekade på föreläsningen.

Det jag kommer ta med mig från föreläsningen är följande (även fast viss information är känd sedan tidigare:

* Ett barn som är uppväxt i ett barnhem är oftast försenad i utvecklingen.
* Barnet knyter oftas an till en av föräldrarna mer än den andra och barnet väljer själv vem av föräldrarna det blir.
* När barnet är ledsen går den i första hand till den föräldren som den har knytit an till.
* Om barnet är mycket otryggt så är det bra att barnet sover i samma säng som oss, det kan hjälpa till med anknytningen.
* Barnet är tryggt om de vill sova i våra sängar. Barnet säng kan även ställas vid våra sängar, det skapar en trygghet.
* Använd aldrig "time out" -metoden på ett adoptivbarn. Använd istället "time-in" som innebär att om barnet har varit "olydig" ska man istället vara tillsammans med barnet istället för att gå ifrån barnet. Barnet har redan varit med om många seperationer i sitt liv.
* Berätta inte för allt och alla barnets historia utan håll den hemlig så barnet själv får berätta sin historia om de vill.
* Barnet kommer fråga om sina biologiska föräldrar. Var uppmärksam vilka frågor de ställer, oftast ställer inte barn mer frågor än de kan hantera. Det kan vara en fråga som "Var är jag född"? Berätta vilket land och sedan kan barnet vara nöjd med frågor.

* Barnet ska vara hemma i minst 12 månader innan de börjar på förskola.
* Vid inskoling till förskolan ska vi (om möjligt) välja den föräldren som står lägst i "rangordningen".
* Se till att förskolan är flexibel när det gäller inskolningen, det kan ta tid- flera veckor. Om det tar lång tid är det bra eftersom det betyder att barnet är tryggt.
* Ett tips är att ta kort på förskolelärarna och sätta upp bilder på kylskåpet för att förbereda barnet för förskola.
* Den första tiden är det bra om man jobbar 50% så barnen slipper vara borta så många timmar hemifrån.
* Gå till förskolan på kvällen/helgen och visa för barnet är förskolan inte är ett "barnhem" det kan uppfattas att barn och förskolelärare bor där av barnet.

Det är nog det jag kommer ta med mig. Jag skriver det även på bloggen så jag kan ta fram det om några år när det behövs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar